August 29, 2021

Vetenskaplig artikel om Innovationsmätning i MIT Sloan Management Review

Länk till artikeln i den internationella vetenskapliga tidskriften MIT Sloan Management Review:

Creating Better Innovation Measurement Practices