September 29, 2021

Att mäta innovation – En roadmap för bättre innovationsmätning och ökad innovationsförmåga

Läs artikel I IMITs magasin Management of Innovation and Technology:

https://imit.se/en/artiklar/att-mata-innovation-swedish/