August 27, 2021

Vetenskaplig artikel om vikten av innovationsmätning i Journal of Engineering and Technology Management

Länk till artikeln i den internationella vetenskapliga tidskriften Journal of Engineering and Technology Management:

Can innovation be measured? A framework of how measurement of innovation engages attention in firms